Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door een copyright. Deze rechten berusten bij AA-Oss werkgroep Raadhuishof. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AA-Oss werkgroep Raadhuishof is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan AA-Oss groep Raadhuishof niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

AA-Oss Raadhuishof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.

AA-Oss Werkgroep Raadhuishof geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen op deze website zijn zorgvuldig gekozen, en zijn rechtenvrij. Mocht u van mening zijn dat het recht van een afbeelding u toebehoort, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. Na beoordeling zal de afbeelding direct worden verwijderd.