Dinsdagavond 19.00 tot 21.00 uur

Gebouw Novadic-Kentron

Raadhuishof 25

5341 HR Oss

Aanmelden 06-12663458 of e-mail info@aaoss.nl

AA Oss – Raadhuishof is een werkgroep voor mensen met alcoholproblemen die er niet in geslaagd zijn door matiging hun alcoholprobleem te beheersen. In de werkgroep helpen deelnemers elkaar hun alcoholprobleem te controleren door volledige onthouding.

De werkgroep richt zich vooral op mensen uit Oss en omgeving met een alcoholverslaving.

Missie van AA Oss -Werkgroep Raadhuishof

Raadhuishof is een werkgroep binnen de AA met een eigen gezicht.

Onze groep werkt volgens de AA-principes, zoals die worden gehanteerd door de internationale AA-organisatie:

1. De werkgroep is een zelfhulpgroep. Alle deelnemers zijn mensen die zelf problemen met alcohol hebben      ervaren en elkaar helpen om te leren leven zonder alcohol.

2. De deelnemers respecteren elkaars anonimiteit.
3. Iedereen is welkom, ongeacht ras 
geloof, sekse of maatschappelijke positie. Het volstaat als men serieus      streeft naar het afzien van het gebruik van alcohol.
4. Elke werkgroep is onafhankelijk.


AA Oss – Werkgroep Raadhuishof streeft er naar de AA-principes zodanig te interpreteren, dat ze (beter) toepasbaar zijn in de huidige tijd:

Het refereren aan hogere machten is minder prominent aanwezig in de gebruikte teksten van Werkgroep Raadhuishof, dan in de oorspronkelijke AA-teksten. Het belang van religiositeit en spiritualiteit bij het bestrijden van het alcoholprobleem wordt aan ieders persoonlijke inzicht overgelaten.


Tijdens de bijeenkomsten is er een open discussie waarbij deelnemers op elkaar kunnen reageren.
Er is relatief veel ruimte voor het bespreken van persoonlijke ervaringen die niet direct zijn gerelateerd aan het probleem alcohol.


Uiteindelijk is het de bedoeling te mogen ervaren dat het leven weer leuk en zinvol kan zijn zonder verslaving aan alcohol.

Dit moet de overhand hebben over het schuldbesef dat men anderen door het alcoholmisbruik veel verdriet heeft aangedaan.

Dit element is minder aanwezig in de oorspronkelijke AA-meetings.
Het is van belang dat wij voortdurend toetsen of onze signatuur nog voldoende aansprekend is voor onze doelgroepen.

Doelgroepen
We zijn gericht op alcoholverslaving. Hulpvragers met meerdere verslavingen worden actief doorverwezen naar andere zelfhulpgroepen, maar iedereen is welkom.

We richten ons op 30-plussers, omdat er op jongere leeftijd vaak sprake is van meerdere verslavingen. Bovendien moeten deelnemers de ervaring hebben dat het matigen van het alcoholgebruik voor hen geen oplossing is. Dit besef komt vaak met de jaren. Maar ook hier geldt dat iedereen welkom is.

Nieuwe deelnemers
We zoeken actief naar mensen met een alcoholprobleem. Deze verplichting ligt besloten in onze missie. Bovendien functioneert een zelfhulpgroep alleen dankzij de mix van hulpgevers en hulpvragers, deelnemers met ervaring en nieuwkomers.

Het zoeken naar en het benaderen van alcoholverslaafden is een wezenlijk onderdeel van ons werk. We moeten vaststellen hoeveel nieuwe deelnemers we moeten werven om een levensvatbare werkgroep te houden en onze wervingsactiviteiten daarop afstemmen.

Samenwerking met anderen
We erkennen dat er AA-werkgroepen zijn met een verschillende signatuur.
We stimuleren deelnemers aan onze werkgroep om ook bij andere AA-werkgroepen bijeenkomsten bij te wonen om te ervaren waar men zich het beste thuis voelt.

We zoeken daartoe actief het contact met de andere werkgroepen.
We werken samen met de regionale AA en de landelijke AA-organisatie.

Visie van AA Oss -Werkgroep Raadhuishof